strona główna konferencja publikacja referaty kontakt Panel administracyjny Rejestracja Mój profil

Ze względu na sytuację epidemiologiczną Konferencja (planowana pierwotnie na 14.05.2020 r.) zostaje przeniesiona na termin późniejszy. Bliższe informacje zostaną podane, gdy sytuacja na to pozwoli.

Terminy

31.03.2020 r. – termin rejestracji / zgłaszania abstraktów (poprzez stronę internetową konferencji)

31.03.2020 r. – wniesienie opłaty konferencyjnej i przesłanie pełnego tekstu referatu

Opłaty

450 PLN – udział czynny (z wygłoszeniem referatu lub wystawieniem posteru*), uczestnicy inni niż doktoranci lub studenci.

200 PLN – doktoranci niebędący pracownikami naukowymi, udział czynny (z wygłoszeniem referatu lub wystawieniem posteru*)

bezpłatnie – studenci, udział czynny (z wygłoszeniem referatu lub wystawieniem posteru*)

100 PLN – udział bierny (słuchacz) z zarejestrowaniem się

bezpłatnie – udział bierny bez rejestrowania się

*- uczestnik wystawiający poster musi go przygotować zgodnie z wymogami (dostępnymi tutaj) publikacja i dostarczyć go na adres Katedry Bankowości Centralnej i Pośrednictwa Finansowego Uniwersytet Łódzki, ul. Rewolucji 1905r. nr 39, 90-214 Łódź, nie później niż do dnia 30 kwietnia 2020 r.; uczestnik może też zamówić wydruk posteru przez organizatorów Konferencji, w tym celu należy przy rejestrowaniu się złożyć zamówienie, uiścić dodatkową opłatę (35 zł) i nadesłać elektroniczną wersję posteru (zgodną z wymogami) na adres skf@uni.lodz.pl do 30 kwietnia 2020 r.

Zarejestrowanym uczestnikom zapewniamy materiały konferencyjne oraz wyżywienie. Ponadto uczestnikom z udziałem czynnym proponujemy publikację artykułu pokonferencyjnego (po uzyskaniu pozytywnych recenzji) w czasopismach: Finanse i Prawo Finansowe (Journal of Finance and Financial Law 20 pkt.), Bezpieczny Bank (20 pkt) lub Rozprawy Ubezpieczeniowe (5 pkt)..

Płatności prosimy dokonywać na nr konta Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego UŁ:

BANK PEKAO S.A. II O/ŁÓDŹ

07 1240 3028 1111 0010 2943 4436

W tytule przelewu prosimy wpisać: Konferencja SKF 2020, Imię i nazwisko uczestnika (z dopiskiem „+ poster”, jeśli przelew obejmuje dodatkową opłatę 35 zł za druk posteru)

Informujemy, iż jeśli chcą Państwo otrzymać fakturę wystawioną na uczelnię/firmę opłata konferencyjna musi zostać dokonana z rachunku bankowego uczelni/firmy.

W przypadku opłat dokonywanych z prywatnych rachunków bankowych, faktury zostaną wystawione na osoby prywatne.