strona główna konferencja publikacja referaty kontakt Panel administracyjny Rejestracja Mój profil

Terminy

01.03.2020 r. – termin rejestracji / zgłaszania abstraktów (poprzez stronę internetową konferencji)

30.03.2020 r. – wniesienie opłaty konferencyjnej i przesłanie pełnego tekstu referatu

Opłaty

450 PLN – udział czynny (z wygłoszeniem referatu lub wystawieniem posteru*), uczestnicy inni niż doktoranci lub studenci.

200 PLN – doktoranci niebędący pracownikami naukowymi, udział czynny (z wygłoszeniem referatu lub wystawieniem posteru*)

bezpłatnie – studenci, udział czynny (z wygłoszeniem referatu lub wystawieniem posteru*)

100 PLN – udział bierny (słuchacz) z zarejestrowaniem się

bezpłatnie – udział bierny bez rejestrowania się

*- uczestnik wystawiający poster musi go przygotować zgodnie z wymogami (dostępnymi tutaj) publikacja i dostarczyć go na adres Katedry Bankowości Centralnej i Pośrednictwa Finansowego Uniwersytet Łódzki, ul. Rewolucji 1905r. nr 39, 90-214 Łódź, nie później niż do dnia 30 kwietnia 2020 r.; uczestnik może też zamówić wydruk posteru przez organizatorów Konferencji, w tym celu należy przy rejestrowaniu się złożyć zamówienie, uiścić dodatkową opłatę (35 zł) i nadesłać elektroniczną wersję posteru (zgodną z wymogami) na adres skf@uni.lodz.pl do 30 kwietnia 2020 r.

Zarejestrowanym uczestnikom zapewniamy materiały konferencyjne oraz wyżywienie. Ponadto uczestnikom z udziałem czynnym proponujemy publikację artykułu pokonferencyjnego (po uzyskaniu pozytywnych recenzji) w czasopismach: Finanse i Prawo Finansowe (Journal of Finance and Financial Law 20 pkt.), Bezpieczny Bank (20 pkt) lub Rozprawy Ubezpieczeniowe (5 pkt)..

Płatności prosimy dokonywać na nr konta Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego UŁ:

BANK PEKAO S.A. II O/ŁÓDŹ

07 1240 3028 1111 0010 2943 4436

W tytule przelewu prosimy wpisać: Konferencja SKF 2020, Imię i nazwisko uczestnika (z dopiskiem „+ poster”, jeśli przelew obejmuje dodatkową opłatę 35 zł za druk posteru)

Informujemy, iż jeśli chcą Państwo otrzymać fakturę wystawioną na uczelnię/firmę opłata konferencyjna musi zostać dokonana z rachunku bankowego uczelni/firmy.

W przypadku opłat dokonywanych z prywatnych rachunków bankowych, faktury zostaną wystawione na osoby prywatne.