strona główna konferencja publikacja referaty kontakt Panel administracyjny Rejestracja Mój profil

Referaty na konferencję 2020

Lp.AutorTytuł
1 Damian K. AbramczykOcena efektywności zarządzania budżetem gospodarstw domowych wśród mieszkańców województwa lubelskiego
2 Damian K. AbramczykMetody oceny efektywności działań przedsiębiorstwa względem konsumenta - ocena efektywności w kontekście przedsiębiorstw innowacyjnych
3mgr Dariusz Adrianowski
4 Olga B. Baranowska,
Emilia Parkita
2. Prawa konsumentów zawierających umowy o ubezpieczenia z funduszem kapitałowym
5dr hab. Monika Bolek,
mgr Bartosz Czulak
6 Kamil Chmura,
Wojciech Listoś
Efektywność współczesnych rynków finansowych
7mgr Wanesa ChoptianyAnaliza porównawcza instytucji upadłości konsumenckiej w Stanach Zjednoczonych i w Polsce - wnioski de lege lata i de lege ferenda
8dr Maria CzechOchrona konsumentów na rynku kapitałowym w Polsce
9dr Dominika DuszaRola sektora innowacji finansowych w ograniczaniu luki finansowania małych i średnich przedsiębiorstw
10 Gabriela DychaEtyka w bankowości - pracownik bankowy w obliczu dylematów
11 Gabriela DychaEtyka w bankowości - pracownik bankowy w obliczu dylematów.
12mgr Tomasz G. Florczak
13mgr Anna M. Grodecka
14 Justyna M. HomendaOchrona i bezpieczeństwo podmiotów w ramach systemu podatkowego
15 Artur JanickiRozstrzyganie wątpliwości na korzyść podatnika – rzeczywistość czy tylko postulat?
16 Joanna Klimowicz
17 Michał KordysEtyka oceny zdolności kredytowej na przykładzie sektora bankowego
18 Małgorzata KosekRaportowanie zintegrowane na przykładzie spółek indeksu WIG-ESG
19dr Ewa Kowalewska
20 Natalia -. KowalskaOchrona sygnalistów – wybrane aspekty funkcjonowania instytucji i ich przełożenie na warunki polskie
21 Kinga Kulawik
22 Sylwia Kurek
23 Iwona LaskowskaRola prywatnych ubezpieczeń zdrowotnych w budowaniu „srebrnej gospodarki” w Polsce
24prof. nadzw. dr hab. Iwona Laskowska
25 Magdalena LubaśKryteria decyzyjne konsumenta na rynku ubezpieczeń majątkowych
26 Natalia M. Malik
27prof. nadzw. dr hab. Piotr MasiukiewiczSchematy Ponziego a ochrona konsumenta.
28dr Aleksandra NadolskaSkuteczność prawna ochrony tzw. „frankowiczów” w kontekście terminów przedawnienia
29dr Aleksandra NadolskaSkuteczność prawna ochrony tzw. „frankowiczów” w kontekście terminów przedawnienia
30 Monika A. NogaNiedozwolone postanowienia umowne a ochrona prawna konsumenta na rynku usług bankowych
31mgr Katarzyna NowakOcena ochrony konsumenta w ubezpieczeniu od utraty dochodu oferowanym przez wybrane banki
32dr Paweł NowakNarzędzia obniżania kosztów kredytu konsumenckiego
33 Aleksander P. OlejkoUchylanie się od opodatkowania. Skutki i zapobieganie.
34mgr Marta M. Paduszyńska
35mgr Magdalena M. PalecznaPraktyki naruszające zbiorowe interesy konsumentów na rynku usług kredytowych na przykładzie wybranych decyzji Prezesa UOKiK
36 Emilia Parkita,
Olga Baranowska,
Joanna Zdankowska
Prawa konsumentów zawierających umowy o ubezpieczenia z funduszem kapitałowym
37 PawełSocha, PaulinaSzynkaruk
38 Wiktor PietrzakPrawa konsumenta do obniżenia kosztów kredytu konsumenckiego – zarys problemu
39mgr Małgorzata Politowska-IwaszkoLEASING JAKO ŹRÓDŁO FINANSOWANIA W KRAJOWEJ PUBLICZNEJ SŁUŻBIE ZDROWIA
40 Katarzyna PrzytułaŚwiadomość Polaków w aspekcie oszczędzania na emeryturę
41mgr Michał J. RadkeRanking rynków kapitałowych w Europie. Wpływ zmiany wartości indeksów giełdowych na zmianę PKB.
42dr hab. Joanna Rutecka-Góra
43prof. nadzw. dr hab. Edyta Rutkowska-Tomaszewska
44 Weronika M. SaraKazimierczak
45mgr Witalij Smygur
46 Pawel Socha,
Paulina Szynkaruk
Zmiana struktury budżetów polskich gospodarstw domowych w latach 2008-2018
47dr Joanna StawskaKombincja polityki pieniężnej i budżetowej a bezpieczeństwo systemu finansowegoo
48 Mateusz Sułot
49prof. nadzw. dr hab. Anna E. SzymańskaUdział kosztów działalności ubezpieczeniowej w składce zakładów Działu II w Polsce
50dr inż. Jarosław SzymańskiWpływ formuły in-house na efektywność zamówień udzielanych przez administrację samorządową
51mgr Igor J. WagnerAnaliza, przebiegu, przyczyn i skutków kryzysu finansowego z 2008 roku i jego wpływ na sytuację społeczną na świecie.
52prof. nadzw. dr hab. Krzysztof M. WaliszewskiDeterminanty recesji na rynku pozabankowych pożyczek konsumenckich w Polsce
53dr Beata M. WierzbickaSpołecznie odpowiedzialna filozofia zarządzania bankiem jako źrodło korzyści dla wszystkich partnerów społecznych
54 Ewa Wierzbicka
55 Marta WięzowskaProsta spółka akcyjna - szansa czy zagrożenie?
56dr Anna Wójtowicz-Dawid
57mgr Dominika Wróblewska
58 Joanna Zdankowska

Referaty na konferencję 2019

Referaty na konferencję 2018

Referaty na konferencję 2017

Referaty na konferencję 2016