strona główna konferencja publikacja referaty kontakt Panel administracyjny Rejestracja Mój profil

Publikacja

Zapraszamy do wysyłania tekstów referatów, które po uzyskaniu pozytywnych recenzji publikowane będą w czasopismach: Finanse i Prawo Finansowe (Journal of Finance and Financial Law 20 pkt.), Bezpieczny Bank (20 pkt) lub Rozprawy Ubezpieczeniowe (5 pkt).

Referaty prosimy przesyłać przez stronę konferencji.

Formularz przesyłania referatu jest dostępny po zalogowaniu się do serwisu. W razie nieposiadania konta należy się zarejestrować.

Postery

Wymagania techniczne dla posteru

 • format plakatu: A0 tj. 84,1 cm szerokość i 118,9 cm wysokość lub A1, tj. 59,4 cm szerokość i 84,1 cm wysokość
 • orientacja pionowa,
 • druk czarno-biały lub kolorowy,
 • sugerowane jest sformatowanie zasadniczego tekstu w dwóch kolumnach.

Wymagane elementy układu posteru naukowego

 1. Tytuł artykułu w języku polskim lub angielskim (minimalna wysokość czcionki 36 pkt).
 2. Imiona i nazwiska autorów oraz afiliacje (minimalna wysokość czcionki 25 pkt).
 3. Wprowadzenie, które powinno zawierać cel i hipotezy badawcze, (minimalna wysokość czcionki 22 pkt). W przypadku, gdy referat jest oparty na badaniach empirycznych autor powinien przedstawić skrócony opis zastosowanej metodologii badań.
 4. Wybrane wyniki badań (minimalna wysokość czcionki 20 pkt).
 5. Podsumowanie i/lub wnioski (minimalna wysokość czcionki 22 pkt),
 6. Tytuł, streszczenie i słowa kluczowe w języku angielskim (dla plakatów w języku polskim) lub w języku polskim (dla plakatów w języku angielskim), (minimalna wysokość czcionki 20 pkt)
 7. Na dole plakatu należy umieścić informację o konferencji, na którą został przygotowany plakat (minimalna wysokość czcionki 26 pkt).

Wzór posteru