strona główna konferencja publikacja referaty kontakt Panel administracyjny Rejestracja Mój profil

III OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWA

Ochrona konsumentów na rynku usług finansowych
Elektroniczne kanały dystrybucji

Consumer protection in the financial services market
Electronic distribution channels

17 maja 2018 r.

Wydział Ekonomiczno - Socjologiczny Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź

(ARCHIWUM)

Konferencja została organizowana przez Zakład Bankowości Centralnej i Pośrednictwa Finansowego Uniwersytetu Łódzkiego we współpracy z Studencką Kliniką Finansów.

Spotkanie było okazją do wymiany poglądów pracowników naukowych, doktorantów, studentów oraz praktyków zajmujących się problematyką usług finansowych i ochrony konsumentów funkcjonujących na tych rynkach.

Rada Programowa

  • Dr hab. Dorota Burzyńska, prof. nadzw. UŁ
  • Dr hab. Agnieszka Czajkowska, prof. nadzw. UŁ
  • Dr hab. Dorota Czechowska, prof. nadzw. UŁ
  • Dr hab. Dagmara Hajdys, prof. nadzw. UŁ
  • Prof. dr hab. Monika Marcinkowska
  • Dr hab. Anna Szymańska, prof. nadzw. UŁ
  • Prof. dr hab. Danuta Walczak-Duraj
  • Prof. dr hab. Stanisław Wieteska

Program konferencji (PDF)


Publikacje pokonferencyjne

Finanse i Prawo Finansowe - nr 2/2018 [pobierz pdf]
Finanse i Prawo Finansowe - nr 3/2018 [pobierz pdf]