strona główna konferencja publikacja referaty kontakt Panel administracyjny Rejestracja Mój profil

V OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWA

Ochrona i bezpieczeństwo uczestników rynku usług finansowych.
Efektywność, diagnoza i perspektywy

Ze względu na sytuację epidemiologiczną Konferencja (planowana pierwotnie na 14.05.2020 r.) zostaje przeniesiona na termin późniejszy. Bliższe informacje zostaną podane, gdy sytuacja na to pozwoli.

Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź

Mamy przyjemność poinformować Państwa o jubileuszowej, ponieważ V, Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pt. „Ochrona i bezpieczeństwo uczestników rynku usług finansowych. Efektywność, diagnoza i perspektywy”. Konferencja będzie organizowana przez Katedrę Bankowości Centralnej i Pośrednictwa Finansowego Uniwersytetu Łódzkiego. W roli współorganizatora konferencji występuje Instytut Ekspertyz Ekonomicznych i Finansowych w Łodzi.

Organizatorzy, jak co roku, w ramach niniejszej konferencji zachęcają do koncentracji na istotnych zagadnieniach związanych z problematyką ochrony i bezpieczeństwa uczestników rynków usług finansowych. W tym roku szczególny nacisk kładziemy na prezentację problematyki dotyczącej szeroko rozumianej efektywności w perspektywie ochrony konsumentów i bezpieczeństwa na rynkach finansowych. Ponadto zakładamy, że przedmiotem dyskusji będzie wymiana opinii i rezultatów badań dotyczących diagnozy stanu dzisiejszego i określenia kształtujących się perspektyw w tym obszarze.